friendsforeverIdag är det måndag och jag tänkte skriva om ett ämne som aldrig slutar att fascinera mig. Nämligen relationer.

Jag tror det var i början av sommaren som de första tankarna kom som detta inlägg nu bygger på. Jag gick då och funderade på hur olika mina relationer kunde se ut och klurade på varför vissa var så enkla medan andra inte var det. Jag fastnade vid skillnaden och kom inte till ro. Efter att dessa tankar kommit och gått i ett par dagar kom jag dock till en viktig insikt.

Denna insikt handlar om det som rubriken syftar på; att sätta ribban i relationer. Jag insåg nämligen att i de relationer som jag anser som bäst fungerande har både jag och den andre visat tydligt att det är okej att bete sig på olika vis. Med detta menar jag att vi genom vårat egna beteende gett den andre okej att göra likadant. Ett exempel på detta är att vara den som tar första steget och berättar något känsligt eller privat. Ett annat är att dra ett skämt om den andre (på ett kärleksfullt sätt). Genom att själv göra en sådan sak berättar en för den andre att det är okej för den att i vår relation också agera på det viset. Med andra ord så sätter en ribban i just denna relation.

När vi vågar öppna upp oss själva inför människor vi vill ha nära innebär det att vi höjer ribban i den relationen. Att höja ribban är för många försiktiga läskigt och jag känner själv att jag är en hejare på att låta ribban ligga lågt under en längre period. Men jag tror de flesta håller med om att det är en befriande känsla när en gör det. Känslan att komma någon närmare är en fin upplevelse.

Tankarna kring detta har fått mig att inse vikten av att människor i en försiktig och blyg persons omgivning vågar höja ribban. För förutom att det ger ett större spelrum i relationen så säger det också till den andre att den är okej och fin som den är. På så vis kan en blyg person lätta på skammen som ofta cirkulerar kring blygseln. Och som jag skrivit så många gånger tidigare så leder minskad skam en större avslappning och att en växer i sin egen person. Därför är det väldigt viktigt att du som läser och som själv inte definierar dig som blyg men som känner människor i din omgivning som är det vågar höja ribban. Särskilt när det handlar om barn och ungdomar som allt för ofta går med en förvrängd och negativ självbild.

Blyga personer är ofta pärlor som bär på många fina egenskaper och det är värt att ta sig den lilla extra tiden för att locka fram dessa!

Annonser